Artykuły naszych pracowników

Gurajdowski Arkadiusz - katecheta

 1. Sytuacja członków rodziny z problemem alkoholowym doświadczających przemocy.

Kamińska Wiesława - logopeda

 1. W trosce o prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 2. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń słuchowych.
 3. Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego.

Kempska Aleksandra - wychowawca

 1. Język angielski w kształceniu zintegrowanym.

Kikulska Elwira - wychowawca

 1. Fetal Alcohol Syndrom - Płodowy Zespół Alkoholowy.

Koper Aleksandra - wychowawca

 1. Jak zachęcić dziecko do czytania?
 2. Telewizja i komputer w życiu dziecka.

Krause Dorota - pedagog szkolny

 1. Rodzicu wspieraj dziecko w trudnych chwilach.
 2. Niebezpieczny Internet.

Leissa Sebastian - nauczyciel języka angielskiego

 1. Co to jest motywacja i jak motywować ludzi.
 2. Rozwijanie sprawności czytania w języku angielskim.

Majewska Izabela - nauczycielka historii

 1. W grze o uwagę młodego człowieka.

Mazurski Marek - nauczyciel języka angielskiego

 1. Zalety i wady stosowania słowników jako pomocy dydaktycznych na lekcjach...
 2. Legenda o królu Kraku – tłumaczenie dla potrzeb Szkolnego Klubu Europejskiego...

Rogozińska Jolanta - wychowawca

 1. Rola komputera w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 2. Prezentacja wybranych programów edukacyjnych do pracy z dziećmi...

Szynert Lucyna - wychowawca świetlicy szkolnej

 1. Przemoc w rodzinie - charakterystyka, formy wsparcia rodziny.
 2. Warto wiedzieć i chronić dzieci przed narkotykami!

Walczak Aleksandra - nauczycielka j. polskiego

 1. Interaktywne metody nauczania i efektywna ocena ucznia.
 2. Drama jako przykład metody aktywizującej.

Zbożna Hanna - wychowawca

 1. Jak pomagać dziecku w nauce?
 2. Agresja wśród dzieci i młodzieży.