Dysleksja

Dysleksja rozwojowa to - w najpopularniejszym ujęciu - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Termin dysleksja rozwojowa ma jednak dość szeroki zakres i obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

Oczekiwania dziecka:

Tak postępuj:

Tego nie rób: