WAKACJE

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

DZIEŃ DZIECKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

INFORMACJA

Szanowni Państwo !!!
Wnioski „wczasy pod gruszą” dla emerytów i pracowników dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 w Grudziądzu. Ze względu na zaistniałą sytuację - COVID-19, prosimy o wysyłanie dokumentów drogą e-mailowa na adres: sp15ken1@wp.pl
Wnioski do podrania.