Deklaracja uczniów

My uczniowie SP nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu deklarujemy, że:

  1. Nie będziemy palić papierosów, pić alkoholu i nie będziemy stosować żadnych innych używek.
  2. Nie będziemy ulegać namowom kolegów lub nieznajomych, którzy częstują nas alkoholem, papierosami lub narkotykami, a wszystkie takie przypadki zgłaszać będziemy nauczycielom, rodzicom lub innym dorosłym.
  3. Będziemy asertywni, potrafimy powiedzieć NIE papierosom, alkoholowi, narkotykom.
  4. Będziemy propagować zdrowy tryb życia poprzez racjonalne odżywianie się i uprawianie sportu.
  5. Będziemy właściwie gospodarować wolnym czasem.
  6. Będziemy unikać nieodpowiedniego towarzystwa.
  7. Świadomie będziemy dobierać sobie kolegów i przyjaciół.
  8. W miarę naszych możliwości będziemy namawiać osoby już uzależnione do zerwania z nałogami.
  9. Jesteśmy świadomi zagrożeń i konsekwencji wynikających z przyjmowania używek.
  10. Tworzymy i pielęgnujemy naszą szkołę bez nałogów.