DOSTOSOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 15 w Grudziądzu jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej, dostosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo oraz spełnia standardy bezpieczeństwa.

 • W salach edukacji wczesnoszkolnej i w świetlicy zorganizowano kąciki rekreacyjno-zabawowe.
 • Ławki i krzesełka w klasach oraz umywalki w toaletach są dopasowane do wzrostu najmłodszych.
 • W budynku są dwie sale gimnastyczne, mniejsza tylko dla najmłodszych uczniów.
 • Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne.
 • W szkole zlikwidowano bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku wybudowano podjazd dla wózków.
 • Między piętrami przemieszczać można się windą obsługiwaną przez personel.
 • Przejście przez jezdnię przy szkole jest wyposażone w sygnalizacją świetlną sterowaną dotykowo.
 • Budynek jest monitorowany na zewnątrz oraz w środku na każdym piętrze.
 • Regularnie przeprowadzane są próby ewakuacji, na wypadek zagrożeń.
 • Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską, zapewniając jej patrole podczas imprez.

KĄCIKI REKREACYJNO-ZABAWOWE

Kąciki rekreacyjno-zabawowe zorganizowano w salach lekcyjnych najmłodszych uczniów, a także w świetlicy.

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

W szkole wydzielona jest osobna druga mała sala gimnastyczna dla najmłodszych.

TABLICE MULTIMEDIALNE

Tablice multimedialne są na wyposażeniu wszystkich klas.