JAK KORZYSTAĆ Z E-DZIENNIKA?

I Aktywacja konta.

 1. wejdź na stronę logowania https://uonetplus-uzytkownik.vulcan.net.pl/grudziadz/
 2. wciśnij zielony przycisk „Zaloguj się >”
 3. wpisz Nazwę użytkownika, tu należy wpisać mail, który był podany wychowawcy klasy
 4. wciśnij „Przywracanie dostępu >”
 5. wpisz napis, które pojawi się na obrazku,
 6. ponownie podaj adres e-mail i wciśnij „Wyślij wiadomość> ”
 7. pojawi się strona „Podsumowanie operacji” informująca, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje
 8. na podany wcześniej mail zostanie wysłany link aktywacyjny dla konta. Należy go nacisnąć i postępować zgodnie z instrukcją podaną w mailu, dzięki czemu utworzysz hasło dostępu
 9. na stronie” Aktywacja konta” wprowadź hasło w polach „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło”
 10. kliknij przycisk „Ustaw nowe hasło” - gotowe.

II Pierwsze logowanie.

 1. wejdź na stronę logowania https://uonetplus-uzytkownik.vulcan.net.pl/grudziadz/
 2. wciśnij zielony przycisk „Zaloguj się >”
 3. wpisz Nazwę użytkownika (adres e-mail) oraz hasło, które zostało utworzone przy aktywacji konta
 4. korzystaj z e-dziennika:
  sprawdzaj wiadomości od nauczycieli, sprawdzaj frekwencję i obecność dziecka na zajęciach, kontroluj postępy dziecka w nauce, bądź na bieżąco śledząc uwagi i osiągnięcia, sprawdziany i zadania domowe.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do szkoły. Chętnie pomożemy!