DANE TELEADRESOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Bydgoska 24
86-300 Grudziądz

dyrektor: Dariusz Mielcarski
z-ca: Piotr Jakim
pedagog: Dorota Krause
psycholog: Katarzyna Kubalska
logopeda: Wiesława Kamińska

Sekretariat czynny w godzinach: 7.30 - 15.30
tel: 564-627-408 lub 609-002-751

e-mail: sp15ken1@wp.pl

Księgowość czynna w godzinach: 7.30 - 15.30
tel: 564-658-703

Kasa zapomogowo-pożyczkowa: Hanna Malicka
tel: 564-658-703

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH "RODO"

Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Smelkowska
e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

SKARGI I WNIOSKI

Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godz. 14.30 - 15.30