s z k o ł a

Aktualności
Wydarzenia (facebook)
Artykuły pracowników
Dokumenty szkolne
Stołówka szkolna
Rada Rodziców
O "Piętnastce"
Kontakt
Vulcan e-Dziennik
Microsoft Office 365

u c z n i o w i e

Prawa i obowiązki uczniów
Rekrutacja do klasy 1
Rekrutacja klas 8
Wykaz podręczników
Dni wolne od zajęć
Karta Rowerowa
Szczęśliwy Numer

i n f o r m a c j e

e-Dziennik - jak się logować
e-Dziennik - odzyskiwanie hasła
Dziecko w przedszkolu i szkole
Pogram Rodzina 500+
Dysleksja
Pierwsza pomoc
Telefony zaufania

l i n k i

Min. Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Ośrodek Rozwoju Edukacji
System Ewaluacji Oświaty
Szkoła bez przemocy
Moje miasto bez elektrośmieci
Cyfrowobezpieczni