REKRUTACJA DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wyniki rekrutacji.

Wszyscy wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 złożone w ustalonym terminie zostały rozpatrzone pozytywnie.

  1. Informacja dla rodziców.
  2. Zgłoszenie rodziców dziecka z obwodu szkoły.
  3. Wniosek rodziców dziecka spoza obwodu szkoły.
  4. Oświadczenie - dodatkowe kryteria.
  5. Załącznik do Zarządzenia nr 24/20 Prezydenta Grudziądza.