REKRUTACJA KLAS 8 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Prosimy uczniów klas ósmych o zapoznanie się z poniższymi dokumnetami.

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
  2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - komunikat MEN